"خصلت عاشقی"

خیلی حرفا شعار بی خودیه
خیلی شعرا فقط یه دلخوشیه
پا توو بعضی مسیرا که می ذاری
راهی تازه برای خودکشیه

………………………..

حسی که توو  وجود من خشکید
فک نکن که دوباره جون می گیره
اسم عشقو که به زبون میاری
کل اعصابمو جنون می گیره

…………………………

عشق تو اینه که زمان نیاز
دوستت دارمو بهونه کنی
از پل احتیاج رد که شدی
تیر نامردیو روونه کنی

…………………………

باعث عبرت یه عمرمی که
در این خونه وانشه رو کسی
خصلت عاشقی تو خون تو نیس
خیلی مونده به حرف من برسی

………………………..

خیلی مونده خودتو بشناسی
پا توی کفش عاشقا نکنی
خودتو غرق نفرین کسی و
کسیو "عشق من" صدا نکنی

………………………….

حسی که توو وجود من خشکید
فک نکن که دوباره جون می گیره
اسم عشقو که به زبون میاری
کل اعصابمو جنون می گیره

https://www.academytaraneh.com/99591کپی شد!
580
۴
۳