درهمه

حال ترافیک که خوبِ خوبه! / شهرمون مستعدِّ آشوبه!
روی سنگ‌فرشِ پیاده روها / دائماً داره پاشو می‌کوبه!

طرح زوجو فردِ دودو دمه! / طرحِ سئوال از لولو وُ مَمه!
هر چی از هر کی بخوای جوره! / اینجا همه چیزمون دَرهمه!

پیتزا بخر با طعم دیزیو! / عادت شده برات لوس بازیو!
هر روزتو غرق می‌کنی توی / دنیای چرتی که می‌سازیو!

فصل پاییزه وُ خشْ‌خش باز / تنها حرفِ زیر پاهاته!
تُف! به مرامِ هرچی درخته! / رو زمین پر از برگِ اسقاطه!

هر جای این شهرو که بگردی / رنگِ آدماش می‌ره به زردی
تا بخوای بجُنبی توو پاچَته! / از جایی که فکرشم نمی‌کردی

پِچ‌پچی که گوشِتو کر کرده! / آدمی که عشقشو خر کرده!
دختری که شالِشو سر کرده! / شبو میونِ کارتن سر کرده!

تمومِ چار راها قرمزَنو / حال ترافیک که خوبِ خوبه!
روی سنگ فرش پیاده‌روها / پدری داره پاشو می‌کوبه!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

732
۴