چارشنبه سوری

یه روحِ لَکَنته / روانِ قراضه/ دل المثنی / با زخمای تازه
یه احساس بدخیم / میون گلومه / یه تصویر دَرهم / همش روبرومه
عرق کرده چشمام! / با چارشنبه سوری / تهِ ماجرای / یه عشقِ پیزوری
وقتیکه یادت می‌اوفتم / که ازم یه قرنه دوری
هفته‌هام خالی نمی‌شن / از تو وُ چارشنبه سوری
نخ به نخ هی می‌سوزونم / خودمُ تا تهِ سیگار
روزای خاکستریمُ / می‌کِشم رو تنِ دیوار
توو سال کبیسه / یه روز درد بیشتر / تبم گُر می‌گیره / توو روزای آخر
یه تقویم کهنه / تهش هر چی باشه / یه تاریخ هجری / همیشه باهاشه
همونی که هر سال / یه چارشنبه داره / که از روش پریدم / با اعصاب پاره!
لِهَ‌م کردی موندم / با احساس زردم / تهِ تقویمامُ / پِیِ تو می‌گردم
وقتیکه یادت می‌اوفتم / که ازم یه قرنه دوری
هفته‌هام خالی نمی‌شن / از تو وُ چارشنبه سوری
نخ به نخ هی می‌سوزونم / خودمُ تا تهِ سیگار
روزای خاکستریمُ / می‌کِشم رو تنِ دیوار

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

889
۲۵