فلاش بک – پرچم سفید

زیر پلاک خونه / ردِّ پای یه مَرده / حسِ زنونه‌ای باز / کوچه رُ خیس کرده
دُرُس تا پیچ بعدی / خدافظی کِش می‌آد / صدای آهنگران / با مارشِ ارتش می‌آد
کاسه‌ی خالیِ آب / اتاق خالی از مرد / دعای پنج‌گانه / ملتمسانه، برگرد
یه عادت قدیمی / میزُ می‌چینه بازم / ساعت می‌کوبه هَف بار/ چایی‌‌شُ می‌کنه دم
همیشه‌های اخبار / آب و هوای جنگی / سفید و زرد و قرمز / صداهای ۳ رنگی
سیاهی می‌ره چشماش / قرمزیِ یه آژیر / دلی که باز می‌جوشه / شبیه سرکه و سیر
صورت رنگ پریده / کِز کرده کنج دیوار / صدای جیغ موشک / صدای گریه هربار
دلش ‌خوشه به مردی / که قاب روی طاقچه‌س‌ / بغض‌ش میون نامه / توو گنجه توی بقچه‌س
دیالوگای قدیم / مونولوگای جدید / سر اومد انتظار و / پرچمِ رنگ سفید
صدور قطع‌نامه / کسی نیومد اما / پلاک و استخون و / پوتین خالی از پا
براش نمونده غیر از / اسمی که روی کوچه‌س/ سکوتِ محضِ خونه / منتظر یه بچه‌س…

https://www.academytaraneh.com/64786کپی شد!
889
۱۰