شعر

سیاهم

من كه چون وسوسه و حسرت و افسوس من كه چون شب من كه چون روز من كه چون دغدغه عشق تو و آتش افكار من از حسرت ديروز
 1. من که چون وسوسه و حسرت و افسوس
  من که چون شب
  من که چون روز
  من که چون دغدغه عشق تو و
  آتش افکار من از حسرت دیروز
  سیاهم
  همچو آن گل که به سایه نگه ش داشته اند
  یا به آن لانه زنبور
  که منقار کلاغی برکت از دلش برداشته است
  به سیاهی نگاهم
  که در این سوی و در آن کوی
  به دنبال نگاه آشنای تو دوان است
  شاید اصلا تو نفهمی
  که چقدر
  دل من زخمی و خسته
  ز لبخند تو بحر دگران است

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

508