"بالاتر از سیاهی رنگی نیس"

بالاتر از سیاهی رنگی نیس
بعد از تو هر دردی برام هیچه
خونه برای من یه تابوته
وقتی صدات اینجا نمی پیچه

اشکامو پنهون می کنم اما
این بغض بی وقفه خفه م کرده
دنیا چقد کوچیک و تاریکه
تو چشمای سرخ ورم کرده

یک ماهه که از مرگ لبریزم
یک عمر با تو زندگی کردم
عمرم رو میدم تا یه ساعت به
روزای بودن با تو برگردم

خوابت رو می بینم که آرومی
توی بهشتی ما تو آتیشیم
با یاد تو به خواب می ریم و
با یاد تو از خواب پا میشیم

خونه برای من یه تابوته
وقتی صدات اینجا نمی پیچه
بالاتر از سیاهی رنگی نیس
بعد از تو هر دردی برام هیچه

https://www.academytaraneh.com/106911کپی شد!
540
۱۰
۳