"قهر"

یه مردابم که خالی مونده از ماه
یه رودخونه که از دریا بریده
یه مردم غرق افکار پریشون
که از دنیای آدم ها بریده

سه روزه که من آرامش ندارم
یه بغض لعنتی خار گلومه
یه لحظه از تو چشم من نمیری
یه لحظه خواب راحت آرزومه

به عکست خیره مونده کل شب رو
چشای مردی که با خواب قهره
اگه دنیا پر از شیر و شکر شه
بدون تو واسه من جام زهره

سه روزه آسمون خاکستری پوش
سه روزه کل شهرو غم گرفته
سه روزه دورم از چشم کسی که
با قهرش خوابو از چشمم گرفته

پلایی رو که با حرفام شکستم
باید از پله ی اول بسازم
چه راه سختی پیش پامه اما
باید با پای پر تاول بسازم

یه مردابم که خالی مونده از ماه
یه رودخونه که از دریا بریده
یه مردم غرق افکار پریشون
که از دنیای آدم ها بریده

https://www.academytaraneh.com/106736کپی شد!
423
۴
۵