"خاطره های بکر"

quote_1481925353086
خیلی وقته که تورو کم دارم
خیلی وقته که تورو گم کردم
برای اینکه نگن دیوونه س
خودمو همرنگ مردم کردم

توی هر غزل تورو می بینم
میون شعرای حافظ سعدی
دیدن خنده ی تو انگیزه س
برای شروع روز بعدی

"توی هر قصه تو ظاهر میشی
توی هر فیلمی تو رو می بینم
توی هر نقشی بری زیبایی
من تو هرنقشی برم غمگینم"

آرزوی من تو دنیا تنها
یه اتاق باصفا و دنجه
یه کتابخونه تو باغی کوچیک
که پراز عطر بهار نارنجه

جایی که هیاهوی آدمها
منو بیرون نیاره از فکرت
جائی که چشم حسودا دوره
از تن خاطره های بکرت

"توی هر قصه تو ظاهر میشی
توی هر فیلمی تو رو می بینم
توی هر نقشی بری زیبایی
من تو هرنقشی برم غمگینم"

https://www.academytaraneh.com/106164کپی شد!
455
۲
۳