دوباره عاشق شو

من برات یه عشق ممنوعه مکروهم

نگام نکن باشه بذار بره روحم

بذار برای تو من جون بدم شاید

بیای کنار من باید بیای باید

بیا ببین عشقت واسه تو جون داده

مث درختی که رو زمین افتاده

از ریشه قطعم کن بذار که نابود شم

بذار مث سیگار توو دست تو دود شم

بیا با خون من تو یک شقایق شو

بیا با خون من دوباره عاشق شو

تو گریه کن باید اینجوری خالی شی

معلوم نیست بعدا تو عاشق کی شی ؟

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104133کپی شد!
624
۴