من از تو هم خستم

من از تو هم خستم ، از دیدنت سیرم
حرفی نمی مونه ، من از تو دلگیرم
تو با منم سردی ، با من که بیتابم
با من که از غصه ات ، شب ها نمی خوابم
طاقت نمیارم ، این راه بن بستو
تصمیم من اینه ، دل می کنم از تو
شاید دلت جایی ، پیش کسی گیره
شاید کنار من ، آروم نمی گیره
شاید که بعد از من ، راه تو پیدا شه
تو قلب سنگ تو ، شاید یکی جا شه
این آخرین باره ، دستاتو می گیرم
جای من اینجا نیست ، از زندگیت می رم…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: