مث الماسی

این بار این ترانه مربوط به خلیج فارس رو با شما دوستان به اشتراک می ذارم امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه
اسم خلیجــــت تا ابــــد فارســــــه
این فارس عشقـی تا ابدزندســــت
توو نقشـه ها هر جای این دنیــــا
نام قشنگت پاکـوو پایندســــــــت

تو هدیـــه از دست خدائیــــــــــــــو
تو می درخشـــــــی مث الماســـــی
تا وقتـــی که خورشید می تابـــــــه
پر برکتـــو دنیـــــــــــای احساســی

تو آبیـــه بی انتهــــــــــا ئیـــــــــــو
آرامشـــی توو قلب ما هستــــــــــی
با پاکیــــــــــو گرمای احساســــــت
در های غمـــــــرو روو دلا بستـــی

آوای امــــــــواج قشنــــــــگ تـــــو
گــوش هزاران دشنمو کـــر کـــــرد
اون نامــــــو شهـرتو شکـــوه تـــو
آوازی زیبا توو جهان سر کــــــــرد

تا خون تـوی رگ های ما جاریست
ما حافـظ دینـــــــــو وطن هستیـــــم
مــــا پاســـــدار آبـــــو خاکیمــــــــو
مــــا شــــــال همت به کمـر بستیـــم

نـام تو ثبتــــــــه توی این تاریـــــخ
تو فارس هستی فارس می مانــــــی
مـا یکصــــــدا میگیـــــــم همه با هم
توباز خلیـــــــج فارس ایرانـــــــــــی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: