ماه پیشونی- ار مجموعه مومنانه

ماه پیشونی
…………………..
مثل عقابی که تو چنگ بادِ
برای رفتن دیگه ناگزیرم
گریه نکن فقط کنارم بمون
صبح که بارون بزنه می میرم
*
گریه نکن گاهی شب حادثه
شکل بهارتُ بهم می زنه
یه وقتایی می آد دو ماه سیاه
دار و ندارتُ بهم می زنه
*
قدم زدن همیشه زیر بارون
می تونه فرصت دوباره باشه
شروع معراج بزرگ عاشق
از آسمون ابری چشاشه
*
ماه پیشونی توقصه مون نوشته
که مرگ ماهمون داره می رسه
ماه پیشونی پنجره ها رو ببند
سال سیاهمون داره می رسه
*

سالی که من از تو باید بگذرم
سالی که تو منو فراموش کنی
سالی که حق نداری از پشت در
به گریه ی پرنده ها گوش کنی
*
دستاتُ توی دستای من بذار
ممکنه گم بشیم یه وقت توی شب
روزُ ترانه کن رو لب های ماه
که دل نده یه وقت به جادوی شب
*
ما باید از سال سیاه رد بشیم
ماه پیشونی فکر تولدت باش
اما اگه تو دست مه گم شدیم
ماه پیشونی مواظب خودت باش…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

824
۱۵