تابع قانون ِ دلم..

تا تو چقد فاصله هست ..چقد دیگه ..دل را(ه) بیاد ..
کجاقبول میکنی ..که .. بابا ..یکی تورو میخواد..

نه اهل ناله و نه من آدم بعضی گله هام..
فقط بهم بگو چقد.. کجا .. تا کی .. به پات بیام..

شوخی ندارم ..میدونی .. جدی ترین حرف منه..
جدی ترین لحظه ی عمر.. لحظه ی عاشق شدنه ..

حال و هوام ابری که شد .. تشنه ی بارون که میشم..
خوب میدونم که عاشقم ..بدون ! پشیمون نمیشم..!!!

حالا این اعتراف ِمن ..حکم تو هرچی که باشه..
تابع قانون دلم.. هرچی بگی دلم پاش ِ (ه)..

هرچی بگی.. جز .. که نمون ..جز برو ..جز ..ازم نخون..
هرچی بگی ..قبول دارم .. عاشقو از درت نرون..

781
۵۴