مردسیگاری

چشمای توجن داره دختر
می ترسم ازوهم نگاهت
حس میکنم رویاشدی شدی تو
می ترسم ازحس گناهت
اینجاحریم امن واست
محکم نکن شالت روواسم
اغوش من پروازواست
درگیرعشقت شدحواسم
من مردسیگاریه خستم
سیگارموخاموش کردم
اغوشتوحس کردمومن
درداموفراموش کردم
دخترتنت گرمای عشقه
من مردمیدون نبردم
این عشقه که بخشیده بودی
بی عشق من غرورسردم
ای قوی من بشکن حصارو
اینجاهواشوق توبارید
اینجابریدم ازوجودم
تمام من فقط تورودید…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

درباره‌ی کوثر عابدی

من دختری ازدیار سرسبز سوادکوه هستم کارشناسی ارشد فقه و حقوق، علاقمندبه شعر و ترانه... *من یک تیرماهی هستم احساسی سرشار، خیالی پرازحسرت، وامید به پرواز شکوهمندی دارم... facebook.com/kosarAabedi 2213instagram.me//-.kowsar_abedi_72@https://telegram.me/Kowsar