''قاتل احساسم''

می کشم حس عاشقی هامو
حس کشی واسه قلبه من درده
قلبه بی چاره بی رمق می شه
دست شعرم هنوزهم سرده
کاش می شدهمیشه سنگی شم
اخ,بدبخت عشق اوارم
گیج بازیه سایه هامی شم
مثل افکارسردوبیمارم
دختری ام که ساده می بازم
قلب خاکی موتوی این بازی
غرق حرفای شوم چشمامم
ساده می شم به این دلم راضی
سربه کشتی وصخره می کوبم
موج دریای بی کسی هستم
ساحلم,دل بریده ازدریام
دیگه ازدست ساحلم خستم
خنده ام گریه داره این روزا
رنگ شادی زدم به رولب هام
خشک می شم,کویربی ابم
خسته ام ازعبوراین شب هام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/87091کپی شد!
1400
۴۴

درباره‌ی کوثر عابدی

من دختری ازدیار سرسبز سوادکوه هستم کارشناسی ارشد فقه و حقوق، علاقمندبه شعر و ترانه... *من یک تیرماهی هستم احساسی سرشار، خیالی پرازحسرت، وامید به پرواز شکوهمندی دارم... facebook.com/kosarAabedi 2213instagram.me//-.kowsar_abedi_72@https://telegram.me/Kowsar