نشونی ..!

تو با کدوم نشونیا..
اومدی تا شهر ِ جنون..؟!

اینجا ..کسی رسم نداره ..
بگه برو..بگه بمون..!!!

اینجا .. هوای ِ نَفَسا..
با نَم ِ چشم ..تازه میشه..!

اینجا ..غرورا میشکنه..
دلا هم اندازه میشه..!

اینجا رو توو خواب میبینن..
مسافرای ِ راه ِ دور..

از تاریکی ..پر میکشن..
میان سراغ ِ کوه ِ نور..!

اینجا همیشه آسمون ..رنگ ِ دلای آبیه..
آرزوها قد میکشن ..بس که هواش مهتابیه ..!

اینجا توو رد ِ پای ِ دل ..جا می مونه خستگیا..
اینجا نَفَس تازه میشه..توو حال ِ دل بستگیا..!!!

اینجا.. همون .. جای ِ دیگه َس..
که دل هر کی میشکنه..

میگه میرم جای ِ دیگه..
جایی که دلخواه ِ منه..!!!

تو با کدوم نشونیا ..
اومدی تا ..شهر ِ جنون..؟!؟

از راه ِ دلتنگی میای ..
یا ته ِ غم..
یا ..
دل ِ خون..!!!

871
۴۱