بذار باور کنم

چرا دلتنگیای من
هنوز عطر تورو داره
چرا حس میکنم دنیام
یه راهی رو به تو داره

میدونستم ته این راه
یکی طاقت نمیاره
همیشه آخر بن بست
یکی اشکاشو میشماره

بذار باورکنم تنهام
بگو که آخر خطه
باید دیوونه شم بازم
آخه تنها شدن سخته

باید دیوونه شم بازم
نفهمم چی سرم اومد
نمیدونی بدون تو
چی به روز دلم اومد

دلم هم قد دریا بود
نگو راضی به بارون شم
یه وقتایی نمیتونم
که از حسم پشیمون شم

یه وقتایی که دلتنگم
میخوام که توو خودم باشم
واسه آرامش قلبم
باید دیوونه شم بازم

https://www.academytaraneh.com/85076کپی شد!
828
۱۵