انتظار

توی این غروب جمعه
میشینم خیره به خورشید
به امید اینکه روزی
چشم من شاید تو را دید

تویی که عالم و آدم
برای تو چشم انتظارند
تو که تا وقت ظهورت
همه مردم بی قرارند

بی قرار لحظه ای که
بیای و تموم دنیا
آقا با وجود نازت
همه هستی بشه زیبا

میدونم یه روز میای که
میشینم چشم انتظارت
بگو مهدی کی میای
تا که بیام به جمکرانت

تا وقتی که آقاا ، بیای
دوری ازت ، برام سخته
هر کس ، نداره باورت
بدون آقا که بدبخته

واسه ما مسلمونا
تو منجی آخرینی
بدون اینو که تا ابد
تو واسه ما بهترینی

نمیره از تو ذهن من
یه لحظه آقا یاد تو
دارم باز خواب میبینم
که هستم من کنار تو

بگو مهدی آخه پس کی
میشه سر غیبت کبری
آخه تا کی بمونیم ما
همیشه تو خواب و رویا

خدایا بزار که غیبت آقا سربرسه
انتظار عاشقا بزار به آخر برسه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81767کپی شد!
1004
۱۸