معلق(۲)

حس میکنم معلقم
بین زمین و آسمون
نه جزء نسل عاقلام
نه توی جمع عاشقون

از نسل سوخته… ، سوخته تر
نسلی که از ریشه شکست
نسلی که توو سکوت و داد
قایقشون به گل نشست

تو ناخدا بودی و من
مسافر قایق تو
من غرق خشکی شدم و
تو فکر دریا و دروو

به عشق آغوش تو باز
دستای من پرنده شد
شد نذر چشم تو ، ولی
شیطون بد برنده شد

دریا پر از خشکی شد و
خشکی که شد دریای خون
گفتی:بله حقیقته
عاشقی و سیب جنون

حس میکنم معلقم
بین زمین و آسمون
نه جزء نسل عاقلام
نه توی جمع عاشقون

از نسل سوخته… ، سوخته تر
نسلی که از ریشه شکست
نسلی که توو سکوت و داد
قایقشون به گل نشست

https://www.academytaraneh.com/79690کپی شد!
879
۳۰