دلبر

آهای آهای دلبر آی آ آی آی!
آهای آهای دلبر آی آ آی آی!

قیمت لبات چنده ؟چنده ؟چنده؟
چه قد بدم واسه من بخنده؟
قیمت نگات چنده ؟چنده؟ چنده؟
چه قد بدم رو از من نبنده؟

آهای آهای دلبر آی آ آی آی!
آهای آهای دلبر آی آ آی آی!

تو خوشگلی اما پول پرستی
با این ادات کشتیم دستی دستی
من عاشقم اما آس و پاسم
تو فکر تو پرته هی حواسم

آهای آهای دلبر آی آ آی آی!
عشقمو کن باور آی آ آی آی!

عاشق شدم با این جیب خالی
پی توام هر دم این حوالی
بیا نکن دلبر هی واسم ناز
جلو پاهام اینقد سنگ وو ننداز

آهای آهای دلبر آی آ آی آی
عشقمو کن باور آی آ آی آی

https://www.academytaraneh.com/79299کپی شد!
1090
۴۱