اگه تو بری..

هم از هجرت ِ تو
هم از حسرت ِ من

هم از رنج ِ دوری
هم از غربت ِ من..

دل ِ آسمون رنگِ وحشت میگیره..
ستاره خااااموش میشه ..ماه میمیره..

دل ِ دَشتَم اینجا به عشق ِ تو سبزه..
اگه تو نباشی .. که بی راز و رمزه..

حرارت نداره طنین ِ نَفَس ها ..
تن ِ قصه سرده ..میمیرن هوس ها..

توو هر قطره بارون میشینی توو چشمام ..
تو داغی تو داغی ..تب ِ گرم ِ رویام..

نذار این طراوت توو قلبم بمیره ..
نذار حس مرگ با دلم خو بگیره..!

947
۴۲