قافیه ها

دیگه شعرام رنگ و بوی تو رو دارن
قافیه ها آرزوی تو رو دارن

تا تو باشی روی واژه ها سوارم
تا تو باشی دیگه سوژه کم ندارم

با تو به فروش شعرام شک ندارم
با تو من به فکر چاپ ده هزارم

مثنوی یا که غزل فرقی نداره
واسه عشقی که نمیاد تو شماره

تو که جات نیست توی بیتای حقیرم
این منم که تو جهان تو اسیرم

شعر کهنه نو میشه ، وقتی تو باشی
وقتی لحظه لحظه رو از هم بپاشی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/75849کپی شد!
701
۱۸