من

هزار.هزار ترانه
صدایی بی بهانه
صدای خوب امروز
سکوتی از شب و روز
ترانه با ترانه
رویای بچه گانه
اینا همش ماله منه
بی عذر و بی بهانه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7495کپی شد!
887
۶