درگیر

منو درگیر این بازی نکن/خیلی وقته با خودم درگیرم
من از عشقای دروغ میترسم/دارم از این دلهره سر میرم
نگرانِ فصل سردِ من نباش/فصل من یه عمره که پاییزه
تن لخت شاخه هامو دیدی؟/از سرم یه عمره برگ میریزه
رفتُ اعتمادمو زخمی کرد/تومورِ بدخیمی تو قلبم کاشت
اون که احساسمو خرجش کردم/کاش یکم فقط یکم منطق داشت
وقتتُ کنار من تلف نکن/ظاهراً دنیای من جذابه
حالُ روزِ روحِ من آشفتس/شب تو آغوشِ مُسَکٌن خوابه
حیف رویای قشنگت نیستش/یک شبه با اشتباه پوچ کنی
خیلی راحت از بهارت بگذری/که به فصل زرد من کوچ کنی
من که گفتم گفتنی هارو بهت/بگو که شنیدیُ قانع شدی
برو تا زمانُ بیشتر نکُشی/بدون از شکستنت مانع شدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: