عاشق دیوونه

مث جغد شوم توی خرابه ها خونه دارم
شاه عاقلا منم که اسم دیوونه دارم
منو انگشت اشاره منو سنگ بچه ها
عمریه بار ملامت به روی شونه دارم

عاشق دیوونه ام منو دلم دیوونه تر
گاهی چله نشینم گاهی همیشه دربه در
عاشق دیوونه ام منو دلم دیوونه تر
کاش میشد یکی برام بیاره از چشات خبر

شبا میرم به شکار خاطرات خنده هات
روزا هی به باد میگم برام بخونه از چشات
باد میخونه و دلم تاپ تاپ و تاپ تاپ می زنه
توی گوشم میشینه طنین دلبند صدات

برای شکار تو دستای من تیزه هنوز
نگاهم به پیرهنت نجیبه و هیزه هنوز
ماه خورشید میدونن چقد تو رو دوست دارم
به یاد تو از چشام ستاره میریزه هنوز

یاد پیوند نگاهت با نگاه من به خیر
پچ پچ چارقد تو با شب کلاه من به خیر
یاد گل بوسه ای که چیدم من از کنج لبات
یاد گل خند نگات بعد گناه من به خیر

عاشق دیوونه ام منو دلم دیوونه تر
گاهی چله نشینم گاهی همیشه دربه در
عاشق دیوونه ام منو دلم دیوونه تر
کاش میشد یکی برام بیاره از چشات خبر

https://www.academytaraneh.com/72383کپی شد!
1279
۳۰