تکیه گاه

بی تو اما من یه تنها تو کویرم

بی تو اما من به دنیا خو نگیرم

تو بگو تا من بمیرم

رنجی از تو من نگیرم

پُرم از درد و تمنا

اینجا من بی تو اسیرم

ببین این حال پریشون شده ی من

ببین این چشم پر از خون شده ی من

بی تو اما من یه تنها تو کویرم

بی تو اما من به دنیا خو نگیرم

تویی مهتاب شب من

نام تو ورد لب من

بی تو دل بی سر پناهه

بی تو زیستنم گناهه

بی تو آفتاب نداره فردای من

بی تو مهتاب نداره شبهای من

بی تواما من یه تنها تو کویرم

بی تو اما من به دنیا خو نگیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/49307کپی شد!
841
۴