پدر جان

دوباره امده روزت پدر جان

بدیدم درد جان سوزت پدرجان

تو که در مهربانی ناب بودی

زلال و با صفا چون اب بودی

سه سال است روزهای ما سیه شد

تمام لحظه های عمر ما یکسر تبه شد

سه سال است خواب تو هرشب ببینم

پدرجان دوست دارم در کنارت نشینم

دلم تنگ است دلم تنگ است دلم تنگ

بدون تو زمانه نیز دارد بر سر جنگ

پدر جانم بخواهم از خداوند تبارک

به اشک دیده گویم نازنین روزت مبارک


(تقدیم به پدر عزیزم)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3309کپی شد!
894
۱۹