از من دور نشو

معتاد با تو بودنم نباشی حال من بده

تو امتحان زندگی نباشی این دلم رده

یه لحظه از من دور نشو تنهایی سمه واسه من

تابلوی دوست دارمو رو دیوار دلم بزن

شال جدایی بگیر تو روخدا از روسرت

تو راه عشق و عاشقی بزار باشم همسفرت

عشقی که بین ما دو تاست ساده نیومده به دست

واسه به اینجا رسیدن هزار بار قلبمون شکست

هیچ چیزی مثل نفسات منو اروم نمیکنه

یه لحظه بی تو زندگی محاله غیر ممکنه

https://www.academytaraneh.com/3188کپی شد!
1107
۱۱