ترانه ی بهاری

تو قناری ، در کناری ، تو ترانه یِ بهاری
تو یه عشقِ آسمونی ، بی تو مستم در خماری
به خدا دورت بگردم ، عاشق و دیوونه هستم
شمعم و پروانه ای تو ، توی عشقت خیلی مستم
دوستت دارم عزیزم ، در به در بی تو مریضم
دل به دل نالیده بسیار ، جان و دل به پات بریزم
خوشگل و ناب و قشنگی ، یه گلی از همه رنگی
دلم آرامش ندیده ، در خیالم توی چنگی
( انت ورده کل حیاتی ، انت دنیای اومماتی
انه مجنون ابمحبتچ ، انتِ معبودی اوصلاتی
اتحملت کل الاذیه ، الخاطرچ ضگت المینه
الاهل لامت و الیحبون ، کلهه قالت لی خطیه
و حدی صبحیت ابدیارچ ، اتحرگت من کثرنارچ
ضمدت گلبی ابمحنتچ ، اَتاسفت من خذتی ثارچ )
معنی :
تو گلی در زندگانم ، بوی زیبای جهانم
من به عشقت دل سپردم ، تویی معبود نهانم
به چه آزاری رسوندی ، مرگ در غمها کشوندی
خویش و قومم ناله کرده ، بیگناهم دل پَروندی
ساکنم در کوی دردت ، سوختم از آهِ سردت
زخم بستم قلب نازم ، با پشیمانی گرمت

جاسم ثعلبی ۲۰/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2542کپی شد!
746
۲۶