اشک

اشک من همدم من باش

بیا حس من آروم شه

من یه زخمم تو دل شب

نزار مرهم آرزوم شه

من زمین گیره هــــزار درد

دلـــــی پاره پاره دارم

گم شده تو شب مسیرم

فکر نکن ستاره دارم

هیچ کسی مثه تو هر شب

نمیپرسه حالی از ما

توی غربت دل من

نیست امیدی واسه فردا

تو یه شبنمه لطیفی

بی ریا و پاک و صادق

تو یه احساس عزیزی

تو وجود گرم عاشق

اشک من تو مثه بارون

مثه ابرای بهـــاری

برکت بده تنم رو

بند نیا… نشو فراری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15915کپی شد!
1070
۳۵