قبله

« کعبه»
نمی تونم جدا باشم
از این احساس زیبایی
که داره هر نفس میگه
همین حالا هم اینجایی
یه جورایی منو دائم
تو آغوش خودت داری
می دونی سخته تنهایی
منو نتها نمی ذاری
همین حالا هم اینجا من تو رو پیش خودم دارم
تو رو حس میکنم وقتی رو قلبم دست می ذارم
چه جایی بهتر از قلبم می تونه جای تو باشه
یه وقتایی دلِ عاشق می تونه کعبه معنا شه
تو لحظهِ لحظهِ احساسم
داری هر لحظه می شینی
من و نزدیکتر از من
داری هر روز می بینی
یه روز حس کردنی هستی
یه روز فهمیدنی می شی
یه روز اینقدر نزدیکی
که میگن دیدنی می شی
همین حالا هم اینجا من تو رو پیش خودم دارم
تو رو حس میکنم وقتی رو قلبم دست میذارم
چه جایی بهتر از قلبم می تونه جای تو باشه
یه وقتایی دلِ عاشق می تونه کعبه معنا شه

مهرداد سپهری ( اجرا و اهنگ سازی حسین سیاحی)

https://www.academytaraneh.com/1495کپی شد!
2076
۱۰