ترانه آرامش

ترانه آرامش

با تو یه حس تازه ای دارم چیزی شبیه حس (ه) آرامش

با من مدارا کن کمی سازش
حالا که بردی از من آسایش
با تو یه حس تازه ای دارم
چیزی شبیه حس (ه) آرامش

آغوشه تو آرامشی دارد
در هیچ جا حتی شبیهش نیست
چشمان تو یک حیله ی محض است
اصلا خودش یک ضربه ی کاریست

دیوانه کردیو ولم کردی
گیسو پریشانی ئکن جانم
دیوانگی بد عالمی دارد
مانند گیسویت پریشانم

از ماه زیباتر مگر داریم
زیباییت بی حد و بی مرز است
اصلا ملاک هر چه زیبایی
بر پایه ی زیبایت فرض است

صد آستین من را تو گریاندی
چشمان من بی آبرو گشته
دل خون نکن این قلب عاشق را
با تو جهانم زیرو رو گشته

با من مدارا کن کمی سازش
حالا که بردی از من آسایش
با تو یه حس تازه ای دارم
چیزی شبیه حس (ه) آرامش

 

 

https://www.academytaraneh.com/115103کپی شد!
93
۱