تبار منی

تبارمنی

تو رو دوست دارم برای خودت
فراتر از این چشم و ابرو و تن
توی غربت آدمای عجیب
تو رو دوست دارم شبیه وطن

تو تنها ترین آرزوی منی
نرو با خودت آرزومو نبر
وفاداری تو غرور منه
عزیز دلم آبرومو نبر

قرار منی بی قرارم نکن
تبار منی بی تبارم نکن
تو پیش همه اعتبار منی
نرو ساده بی اعتبارم نکن

نگو خیلی راحت ازت میگذرم
نگو تو رو از خاطرم می برم
منی که هنوزم تو قرآنمی
منی که رو اسمت قسم می خورم

نه اینکه بمیرم دیگه بعد تو
نفس آخه ایستادگی می کنه
ولی به کسی که نفس می کشه
نمی گن داره زندگی می کنه

قرار منی بی قرارم نکن
تبار منی بی تبارم نکن
تو پیش همه اعتبار منی
نرو ساده بی اعتبارم نکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/114283کپی شد!
221
۱
۱