جهان بی تو زندون بی انتهاست

جهان بی تو زندون بی انتهاست

جهان بی تو زندون بی انتهاست تو دنیامی بی تو جهانم کجاست

جهان بی تو
زندون بی انتهاست
تودنیامی
بی تو
جهانم کجاست
بدون تو
روزم شب حسرته
شب بی تو
آواری از وحشته
همه شادیها
بی تو قلابین
شبا بی تو
در گیر بی خوابین
دلم بی تو
تبعیده در بی کسی
بگو کی به داد دلم می رسی؟
بگو کی میایی
تو از راه دور؟
واسه گریه هام
میشی سنگ صبور
تویی تو
تموم من نیمه جون
نشونی واسه
این تن بی نشون
به خاک غم آلوده
بارون تویی
تو رگهای قحطی زده
خون تویی
غروب غم انگیز رفتن منم
شب سرد در خود شکستن منم
امیدپردلی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

188
۵