سنگر

سنگر

سنگر گرفتم پشت هق هق شب

سنگر گرفتم
پشت هق هق شب
در رگ من فاصله ی شکسته
داد بزنم
یا نزنم
چه حاصل
وقتی کسی پنجره ها رو بسته
بودن من
لبریز از نبودن
رفتن من
ساکن این هوا شد
شکستن غرور سنگیه من
مثل شکستن تو بی صدا شد
چه غمگنانه شب
نشسته در من
شب شکستن و شب دریدن
شب به دشنه ی سیاه تزویر
گلوی هر ترانه را بریدن
سنگر گرفتم
پشت حرف مبهم
لبریزم از شکستن دمادم
کجاست دست یاورانه ی تو
شب شکوه شاعرانه ی تو
کجاست دست تکیه گاه هق هق
برای این شکسته ی دقایق
شکوه شعر التماسم ای عشق
مرا بگیر از این هراسم ای عشق
امید پردلی

211
۵
۱

  • درود امید عزیز کاراتو میخونم و لذت میبرم ولی بشدت معتقدم باید تنوع در سبک و همچنین زبان و ایجاد تصاویر مخاطب پسند در ترانه ها ت ایجاد بشه بی پرده بگم بنظرم بسیار عالی توی کارات جلو اومدی و ولی ازیک جا دیگه در حال بنوعی در جا زدنی یعنی منه مخاطب بمحض باز کردن صفحه شما و بدون خوندنش پیشاپیش میدونم با چه نوع ترانه و چه نوع زبانی سروکار دارم واین مسلما هیجانی برام نخواهد گذاشت برای درک بهتر ترانه البته این فقط نظر منه و ممکنه اشتباه باشه بهرحال برات بهترینها رو ارزو میکنم سبز بمانی
  • درود جناب پردلی مثل همیشه عالی بود 👌قلمتان سبز🍃لایک ❣