تقویمِ وارونه

حواسم به تقویم نبود…
بویِ تو پیچید…
شکوفه زدم،
شکفتم.

شکوفه به وقتش نباشد
یخ می زند.
حسرتش به دلِ درخت می ماند.

#فرشید_اشعاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید: