بیچاره..

یکی به دو نکن با من ؛ دیونه
قدرتو کی به جز خودم می دونه

عاشق قلبتم نه چشم وابروت
میدونی اما نمیاری به روت

لجبازیم حدی داره نه اینقد
شورشو در میاری تا به این حد

میخوای دیگه بهتر از این چی بشه
از این دیونه تر میخوای کی بشه

هیشکی تو این روزا وفا نداره
واست همش چون وچرا میاره

منم ..که هر چی میگی ، میگم آره
آره ی من چون و چرا نداره

اینجوری من بیچاره تم .. بیچاره
هیشکی مثه من تورو دوست نداره #آزاده

331
۶
۲