پدر

پشت من گرمه به تو به تو ای کوه بلند
رو به روی من بشین تو چشای من بخند
واسه من داشتنت از همه ی جهان بسه
مگه میشه که نگم اسم تو مقدسه
پدرم کلام تو همه‌ی تجربه‌هاس
دست پُر مِهر تو هم با نوازش آشناس
عطر هر روز تنت عطرخوش بوی دعاس
پدرم نگاه تو پُرِ از یاد خداس
با زمین خوردن من جز تو کی پشت منه؟
میدونم قلب تو با نفس من می زنه
اوج احساس تو از هرچی که بگم سره
آخه عشق تو به من عشقی از یک پدره
پدرم کلام تو همه‌ی تجربه‌هاس
دست پُر مِهر تو هم با نوازش آشناس
عطر هر روز تنت عطرخوش بوی دعاس
پدرم نگاه تو پُرِ از یاد خداس

https://www.academytaraneh.com/102170کپی شد!
914
۴
۱