گزارش تصویری ازهفتمین جلسه آکادمی ترانه – ۱۸ دیماه ۱۳۹۴ – –عکس و ادیت : کارن

۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۳۸ ۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۴۳ ۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۴۴ ۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۴۵ ۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۴۷ ۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۴۹ ۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۵۲ ۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۵۵ ۴_۶۷۸۰۹۴۸۸۷۰۰۵۹۷۸۶۵۹ IMG_2553 IMG_2555 IMG_2571 IMG_2582 IMG_2585 IMG_2587 IMG_2594 IMG_2596 IMG_2607 IMG_2613 IMG_2614 IMG_2615 IMG_2618 IMG_2626 IMG_2635 IMG_2643 IMG_2648 IMG_2656 IMG_2663 IMG_2666 IMG_2668 IMG_2674 IMG_2676 IMG_2678 IMG_2695 IMG_2702 IMG_2706 IMG_2721 IMG_2731 IMG_2734 IMG_2737 IMG_2764 IMG_2772 IMG_2776 IMG_2782

۹۶۵
۴
۲

درباره‌ی كارن

خواننده ، آهنگساز و تنظیم کننده www.Instagram.com/karenpopmusic Telegram Channel : @Karenpopmusic Karen.popmusic@Gmail.com
عضویت