بهونه

یه کار ساده که با همکاری مژگان پنجائی شکل گرفت
يه بهونه واسه موندن…توي اي عزيزترينم
يه بار ديگه مي خوام /که روي ماهتو ببينم
اگه تو باشي کنارم…ديگه غصه اي ندارم
اگه اسرار من اينه…با تو خوب روزگارم
واسه اينه که عزيزي ….براي اين دله خستم
مثه مرغه عشقي تنها … سوت و کور و پر شکستم
در و ديواراي خونه … بي تو انگاري غريبن
واسه ي اين دل تنها … پر_ آزار و نهيبن
دل من ميگيره وقتي … تو را با کسي ميبينم
کاشکي ميشد مي تونستم … يه بار ديگه ببينم
من و تو با هم نشستينم … توي اين حياط خونه
درد عاشقيم و انگار … فقط اين خونه ميدونه

۵۲۵
۲۱

درباره‌ی پژمان پنجائی

دلتنگی های ِ آدمی را باز ترانه ای میخواند رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده می گیرد و هر دانه ی ِ برفی به اشکی نریخته میماند
عضویت