بايد به اين تقويم برگردي

بايد به اين تقويم برگرده .. روزايي كه از عشق لبريزه…
قلبم ببين خورشيدو گم كرده… اينجا هنوز پاييز پاييزه…

چشمام مث دنياي وارونه..يك پنجره رو به زمستونه..
تو با گلاي تازه همخونه..اينجا هنوز بارونه بارونه…

شعرام مث طوفانِــ ه يك دريا…از شونه هات خاليه آغوشم..
آخر رسيد اين فصل بي رويا..بي تو لباس مرگ مي پوشم..

بايد به اين تقويم برگردي اون لحظه اون روز و همون ساعت..
قلب منو همرنگ شب كردي …من رو ببر بازم به اون حالت..

خط مي زنم روزي رو كه رفتي..از رفتنت دلشوره مي گيرم
عشق تو هست آسونترين سختي… دارم به حد مرگ مي ميرم

۵۳۰
۴