بازی ترس

 

منم اینجا پای خاکت
دستای کیو بگیرم
پره از عطر تنت خاک
من هوس کردم بمیرم
بس کن این بازی ترسو
چشمای نازتو واکن
بگو از پیشم نرفتی
عشق من به من نگا کن
بی تو و بی برق چشمات
این شبا خیلی سیاهه
ماه من چشماتو وا کن
چشمای تو خیلی ماهه
دیگه به کی بگم عشقم؟
واسه کی بشم دیوونه؟
داره میمیره زمینت
زنده شو خورشید خونه
بازی دستامو موهات
میرسوند ما رو به ابرا
حالا موهات زیر خاکه
دستای من پره سرما
دیگه مرده این دلی ک
زنده به اون خنده هات بود
بدجوری شکسته مردی
که یه عمری تکیه گات بود
باید امشب مال من شه
همه اشکای توو عالم
تا مثه یه ابر تنها

بمیرم اونقد ببارم …

https://www.academytaraneh.com/99871کپی شد!
575
۳