نزدیک تر

یه جوری عاشقت شدم
حس میکنم پیش منی
تو حتی بیشتر از خودم
داری بهم سر میزنی
به حدی دیوونت شدم
که تشنه ی نوازشم
تنها شدن خوبه برام
تا به تو نزدیک تر بشم

سکوت میکنم تا بشنوم صداتو
سقوط میکنم تا میگیری نگاتو
خودت که عاشقی میفهمی چی کشیدم
دستامو به هیچکسی جز خودت نمیدم

با تو راحت میتونم
هرچی رو آرزو کنم
یا که سرنوشتو با
اسم تو زیر و رو کنم
هر جا برم کنارمی
تا آبرو داری کنی
هر دری قفل شه به روم
یه راهی پیدا میکنی

https://www.academytaraneh.com/98899کپی شد!
931
۱۲