مرد دیوونه ۲

چقد دیوونگی خوبه
واسه این مرد دیوونه
ازین که بی کس و تنهاس
کسی چیزی نمی دونه

شبا تا صبح بیداره
با اشک و بغض و تنهایی
روانی میشه و میره
با عشق تو به هر جایی

زمستون و یخ و سرما
خیابون خیس بارونه
قدم میزنه با یادت
تووی شب مرد دیوونه

داره رویاشو می بازه
به اشکای سرازیرش
روانی میشه از دوری
شده خاطره زنجیرش

نبود تو باعث شد
که پیر شه تووی این روزا
هنوزم مثل سابق هس
خراب و داغون این اوضاع
…………………………………
مرد دیوونه ۲
B.S

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/98812کپی شد!
626
۱۶
۲