اینا همه شایعست

بی خوابیام تو این شبام

 ربطی به تو نداره

تنهایام و غصه هام

ربطی به تو نداره

این هق هق و بغض صدام

ربطی به تو نداره

حتی اگه خیس چشام

ربطی به تو نداره

.

.

کی گفته که کار تو ه

دلیل بی قراریم

کی گفته که تو قلب من

هنوز یه جایی داری

کی گفته که بعد تو من

دیگه حالم خرابه

کی گفته که بدون تو

این زندگی عذابه

.

.

کی گفته اینارو؟بدون

اینا همه شایعست

کی گفته که خیانتت

پایان این رابطست؟

.

کی گفته اینارو؟بدون

اینا همه شایعست

کی گفته که خیانتت

پایان این رابطست؟

.

پایان این رابطه با

گرییه تو عجینه

یه روزمیرسه چشام

اشک تورو ببینه

یه روزی میرسه منم

به حال تو بخندم

یا شایدم ،چشامو رو

بی خوابیات ببندم

https://www.academytaraneh.com/98617کپی شد!
609