اینا همه شایعست

بی خوابیام تو این شبام

 ربطی به تو نداره

تنهایام و غصه هام

ربطی به تو نداره

این هق هق و بغض صدام

ربطی به تو نداره

حتی اگه خیس چشام

ربطی به تو نداره

.

.

کی گفته که کار تو ه

دلیل بی قراریم

کی گفته که تو قلب من

هنوز یه جایی داری

کی گفته که بعد تو من

دیگه حالم خرابه

کی گفته که بدون تو

این زندگی عذابه

.

.

کی گفته اینارو؟بدون

اینا همه شایعست

کی گفته که خیانتت

پایان این رابطست؟

.

کی گفته اینارو؟بدون

اینا همه شایعست

کی گفته که خیانتت

پایان این رابطست؟

.

پایان این رابطه با

گرییه تو عجینه

یه روزمیرسه چشام

اشک تورو ببینه

یه روزی میرسه منم

به حال تو بخندم

یا شایدم ،چشامو رو

بی خوابیات ببندم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: