پاییز

تورفتی نموندی دلم رو سوزوندی
کجاموندی بی من غرورو شکوندی
واسم جا گذاشتی یه دنیا خیالو
یه حسرت یه زخمو یه عشق محالو
بدونه بهونه گذاشتی و رفتی
تواحساس من رو به بازی گرفتی
روزام بی تودیگه خیلی سوت وکوره
خیلی وقته دیگه راهم ازتو دوره
هوابی تو اینجادیگه خیلی سرده
توی کوچمونم پراز برگ زرده
یه پاییزه دیگه اومدو نبودی
نبودی تواینجا کجارفته بودی
یه قلب شکسته یه زخم عمیق و
واسم جاگذاشتی یه دنیافریب و
منه ساده اما به توتکیه کردم
نبودی اونی که فکرشو میکردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: