باکی نیست

هوا رویایی اما

تو نیستی توی این کوچه

قدمهام خسته تر میشن

بدونت زندگی پوچه

تو نیستی پیش من اما

هوا عطر تو رو داره

نمیتونه دلم از تو

یه لحظه دست برداره

توی این نم نم بارون

به یاد خاطرات تو

تصور میکنم هستم

به زیر  چتر کنار تو

حالا لبخند رو لبهام و

از تو میکشم چترو

که شاید تو بگی بازم

نکن دیوونه

آدم شو

نداره فایده ی انگار

تو رو من چشمتو بستی

خیالتم کنارم نیست

نگو که تو خودت هستی

..

مث این نم نم بارون

میفتم رو زمین خیس

میبوسم رد پاهاتو

یه دیوونم خیالی نیست

..

واسه دیوونه باکی نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: