قسمت میدم

وقتی بودم تو نبودی زندگیم یه جوری سر شد
چه شبایی گل نازم چشمای من خیس و تر شد

 

وقتی بودم تو نبودی شعر رفتن و سرودی

نمیدونستی عزیزم واسه من تارو پودی

 

قسمت میدم بیایی یکمی اینجا بشینی

هنوزم برای قلبم یه انیس دلنشینی

 

قسمت میدم گل من بیای و برام بمونی

بیای و از باغ احساس یکمی غزل بخونی

 

هنوزم به پات نشستم روی این نیمکت خالی

کاشکی برگردی ببینی واس من نمونده حالی

 

هنوزم با اینکه انگار نمیخوایی بیایی خونه

منم و یه ساز خسته میخونه از گل پونه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: