دخت غد بندری

سلام یکی از ترانه هایی که به زبون بندری نوشتم رو براتون نوشتم ، امیدوارم خوشتون بیاد

امشو که آغوشت کمن
خیالت آغوش اگروم
فکر اکنوم کنارومی
ولی یهو باز امروم
ای روزون گنوغ بودوم
همش صدات تو گوشمن
به عکس تو خیره ابوم
مرگ مه هم مشکوک بودن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو اتنفهمی که دلوم
دلخشیش تو هسری
با مه ایطو مکن
دخت غد بندری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هر رو پسین منتظروم
ای دل بوده اسیر تو
بدو تا آروم بگرت
حتی فقط بی دو شو
یه تا کاغذ که خط خطین
یه شعر که بی تو امگته
حتی گیتار ایفهمیده
چقد دلوم ازت پرن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو اتنفهمی که دلوم
دلخشیش تو هسری
با مه ایطو مکن
دخت غد بندری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از این نویسنده بیشتر بخوانید: