پاییز سال پیش

نه اینکه بودنت آرامشم نشد

سکوت این خونه دلواپسم کرده

هوای دنیامون شبیه سابق نیست

هرچنداین خونه عاشق ترم کرده

پاییز سال پیش رو زردی برگا

قدم زدن با تو قلبم رو می لرزوند

قلبم میلرزه اما تو ساکتی

پاییز سال پیش ای کاش برگرده

پاییز سال پیش وقتی تو رو دیدم

هیچی نمیتونست ناراحتم کنه

خوشحال بودم که پیش منی تا اون

چشمای جذابت خوب عاشقم کنه

من عاشقت شدم دست خودم نبود

اما امون از این پاییز دیوونه

یه روزش آسمون صاف و بدون ابر

یه روزشم اما ابری و بارونه

هرشب تو این خونه بارون میگیره

ابرای طوفانی دنیامو پر کرده

هیچی میون ما شبیه سابق نیست

پاییز سال پیش ای کاش برگرده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: